Конвенционален тип личност

Конвенционалният тип личности обичат да работят с документи и числа по методичен и систематизиран начин и да изпълняват задачите с точност и прецизност. Предпочитат да следват установени процедури и инструкции и не искат да им се налага да измислят нещата в движение. Описват ги като практични, ефективни, внимателни, пестеливи, подредени и упорити. Те са отговорни, съвестни, задълбочени и надеждни при изпълнение на поставени цели. Не обичат да бъдат в центъра на вниманието и рядко търсят лидерски роли, но на тях наистина може да се разчита. Конвенционалните хора често са перфекционисти. Имат силна нужда да се чувстват сигурни и стабилни, да следват рутина и да се грижат за всеки детайл.

Конвенционалните професии са много разпространени в областта на бизнеса, администрацията, счетоводството, банковия свят, информационните технологии и офис мениджмънта. Хората с този тип интереси имат предпочитания към хобита, които включват например колекциониране на вещи или проучване на родословно дърво.

Професионални направления (сходни специалности), подходящи за конвенционален тип личност

Основни задачи в работата

 • Подаване на документи
 • Изчисляване
 • Обработка
 • Систематизиране
 • Следване на процедури

Основни ценности

 • Структура
 • Подреденост
 • Яснота
 • Точност
 • Внимание към детайла

Личностни черти

 • Организиран
 • Прецизен
 • Консервативен
 • Задълбочен
 • Отговорен

ПРЕДМЕТИ

Счетоводство, икономика, математика, бизнес изследвания,  компютри, управление на текстова информация, български език и литература

Професионални групи

 • Бизнес, управление и администрация
 • Финанси
 • Здравни науки
 • Производство
 • Транспорт, дистрибуция и логистика

Примерни професии

 • Програмист, Системен администратор, Администратор база данни, Анализатор на данни
 • Математик, Статистик
 • Счетоводител, Одитор, Финансов анализатор, Застраховател, Данъчен консултант
 • SEO (search engine optimization) специалист, специалист архивиране на информация, специалист по сигурност на компютърни системи, поддръжка на компютърни системи
 • Митнически инспектор, Здравен инспектор, Инспектор по безопасността
 • Офис мениджър