Социален тип личност

Социалният тип личности са хора, ориентирани към хората. Чувствителни са към нуждите на другите и предпочитат да работят в тясно сътрудничество с тях, по начин, както и да оказват положително въздействие върху живота им. Тъй като искрено се наслаждават на работата с хора, те общуват топло и тактично, но могат да бъдат и убедителни. Описват себе си като състрадателни, разбиращи, грижовни, търпеливи, идеалистични, отговорни и загрижени за благополучието на другите. Обичат да участват в групови дейности, да помагат, обучават, лекуват, съветват и да подкрепят развитието на другите хора.  Фокусирани са върху човешките взаимоотношения и се наслаждават на социалните дейности и решаването на междуличностни проблеми. 

Предпочитаната работна среда на социалния тип личности насърчава работата в екип и те често избират професии в областта на здравеопазването, социалните услуги, консултирането, човешките ресурси и предоставянето на грижи. Изборът на работа, която позволява реализирането на личните ценности, е много важен за тях. Социалните хора обикновено предпочитат хобита като отборни спортове, доброволческа дейност, срещи и вечери с приятели.

Професионални направления (сходни специалности), подходящи за социален тип професии

Основни задачи в работата

 • Консултиране
 • Подпомагане
 • Съветване
 • Преподаване
 • Предоставяне на услуги

Основни ценности

 • Сътрудничество
 • Служене
 • Алтруизъм
 • Свързаност
 • Съпричастност

Личностни черти

 • Състрадателен
 • Търпелив
 • Отзивчив
 • Приятелски настроен
 • Великодушен

Предмети

Философски науки, Здравеопазване, Математика, Физика, Изкуство, Компютри, Бизнес и икономика, Аналитично мислене,  Чужди езици

Професионални групи

 • Изкуства, аудиовизуални технологии и комуникации
 • Образование и обучение
 • Публична администрация
 • Здравни науки
 • Хуманитарни услуги
 • Право, обществена безопасност и сигурност
 • Маркетинг, продажби и услуги

Примерни професии

 • Връзки с обществеността
 • Специалист Човешки ресурси
 • Клиничен психолог, Психотерапевт, Психиатър, Логопед, Социален работник, Младежки работник
 • Физиотерапевт, Ерготерапевт, Клиничен диетолог, Администратор на болница
 • Учител, Ресурсен учител, Университетски преподавател
 • Кариерен консултант, Треньор
 • Медиатор, Арбитър, Служител по пробация и предсрочно освобождаване
 • Историк, Библиотекар
 • Оценител на недвижими имоти
 • Организатор на конференции и събития
 • Екскурзовод