Реалистичен тип личност

Хората с реалистичен тип интереси се характеризират с конкурентно поведение и интерес към дейности, които изискват двигателна координация, сръчност, атлетични способности и физическа сила. Харесват работа, която включва решаването на практически проблеми и не харесват професии, предполагащи работа с документи или тясно сътрудничество с други хора. Те са повече изпълнители, отколкото мислители и обичат да следват ясни инструкции, а не абстрактни теории, при изпълнението на ежедневните задачи. Практични и ориентирани към действие, те са хора, които обичат да виждат осезаем резултат от усилията си в работата. Описват се като честни, лоялни и практични. Обичат природата и предпочитат да работят с машини, инструменти, растения и животни. Често срещани хобита на реалистите са градинарството, отглеждането на домашни любимци, майсторенето на автомобили или други превозни средства и спортове на открито – планинско колоездене, бягане и други. 

Професионални направления (сходни специалности), подходящи за реалистичния тип личност

Основни задачи в работата

 • Строителство
 • Ремонтиране
 • Предприемане на действия
 • Използване на машини
 • Използване на инструменти

Основни ценности

 • Практичност
 • Производителност
 • Структурираност
 • Независимост
 • Физически умения

Личностни черти

 • Реалистичен
 • Разумен
 • Сръчен
 • Традиционалист
 • Прагматичен

Предмети

Езици, математика, природни науки, технологии, информатика, бизнес науки, селско стопанство, физическо възпитание

Професионални групи

 • Селско стопанство, храна и природни ресурси
 • Архитектура и строителство
 • Изкуства, аудиовизуални технологии и комуникации
 • Здравни науки
 • Хотелиерство и туризъм
 • Информационни технологии
 • Oбществена безопасност и сигурност
 • Производство
 • Наука, технологии, инженерство и математика
 • Транспорт, дистрибуция и логистика

Примерни професии

 • Пилот, Военнослужещ, Пожарникар, Полицай, Детектив, Капитан на кораб
 • Спортист, Спортен съдия
 • Инженер по електротехника или електроника, Машинен инженер, Строителен инженер
 • Био инженер, Ядрен инженер, Инженер по медицинско оборудване, Инженер на авиационно или радиотехническо оборудване, Автомобилен инженер, Инженер по топлотехника и климатизация, Транспортен инженер, Специалист по логистика
 • Технолог на виното, технолог в хранително-вкусовата промишленост
 • Геодезист, Картограф, Нефтен геолог
 • Софтуерен инженер, Графичен дизайнер
 • Учен по опазване на околната среда, Лесовъд, Фермер,