Предприемачески тип личност

Както подсказва самата дума, предприемчивите хора обичат да поемат инициативата, готови са да рискуват и да са лидери. Те са енергични, амбициозни, оптимистични, авантюристични, общителни и самоуверени.  Харесват дейности, които изискват от тях да убеждават другите. Обичат да бъдат силни и мотивиращи, да вземат решения, да ръководят  и оказват влияние на другите, да работят на позиции с власт и влияние.  Хората с предприемачески тип интереси често инициират нови проекти, събират и вдъхновяват групи хора за осъществяване на най-различни идеи, бизнес проекти и постигане на организационни цели. Обичат да действат, вместо да мислят за нещата.

Предприемчивите професии могат да бъдат открити главно в областта на управлението, маркетинга, търговията, администрацията и политиката. Хората от този тип имат предпочитания към хобита като инвестиране, обучение и треньорство в спортен клуб, странични политически и организационни дейности, и друга административна работа.

Професионални направления (сходни специалности), подходящи за предприемачески тип личност

Основни задачи в работата

 • Управление
 • Взимане на решения
 • Изготвяне на стратегии
 • Продажби
 • Мотивиране

Основни ценности

 • Влияние
 • Лидерство
 • Поемане на риск
 • Постижения
 • Инициативност

Личностни черти

 • Асертивен
 • Енергичен
 • Уверен
 • Амбициозен
 • Авантюристичен

Предмети

Езици, математика, природни науки, технологии, информатика, бизнес науки, селско стопанство, физическо възпитание

Професионални групи

 • Бизнес, управление и администрация
 • Финанси
 • Държавно управление и публична администрация
 • Хотелиерство и туризъм
 • Право, обществена безопасност и сигурност
 • Маркетинг, продажби и услуги
 • Изкуства, аудиовизуални технологии и комуникации

Примерни професии

 • Адвокат, Съдия, Прокурор
 • Търговски представител, Ръководител на търговска камара
 • Предприемач, Инвеститор
 • Банков служител, Финансов съветник, Застраховател и специалист по оценка на щетите, Кредитен анализатор, Борсов посредник, Данъчен служител
 • Мениджър компютри и информационни системи, Ръководител на архитектурен или инженерен отдел, Мениджър реклама и промоции, Финансов мениджър, Мениджър продажби, Мениджър „Връзки с обществеността”,  Мениджър „Човешки ресурси”, Риск мениджър, Мениджър Обслужване на клиенти, Офис мениджър
 • Ръководител на въздушното движение, Ръководител проекти
 • Брокер недвижими имоти
 • Политик, Служител в дипломатически служби, Лобист