Изследователски тип личност

Хората, които спадат към  изследователския тип личност се наричат още „мислители”. Те са любознателни, аналитични, наблюдателни и рационални. Обичат изследователските, математическите или научните дейности. Използват логическото си мислене, за да решават много сложни и абстрактни проблеми, но по оригинален, творчески начин. Изследователският тип личности често работят самостоятелно, не търсят лидерски роли, не са ориентирани много към хората и могат да се чувстват „задушени” в силно структурирана среда. Обичат да наблюдават, да учат, да оценяват, да изследват и експериментират. Предпочитат да мислят, а не да действат,  да организират и да разбират, а не да убеждават. Професиите, характерни за изследователския тип личност често включват работа с идеи, търсене на факти и решаване на проблеми. Често „изследователите” са експерти в своята конкретна област. Харесва им да надграждат знанията си и да придобиват по-добро разбиране за света около тях.  Типичните хобита на изследващия тип личности включват интелектуални спортове като судоку и шах, изучаване на различни езици или следване на допълнителни курсове за удоволствие.

Професионални направления (сходни специалности), подходящи за изследователски тип личност

Основни задачи в работата

 • Проучване
 • Експериментиране
 • Теоретизиране
 • Анализиране
 • Решаване на проблеми

Основни ценности

 • Откриване
 • Разбиране
 • Логика
 • Независимост
 • Интелигентност

Личностни черти

 • Интелектуален
 • Любознателен
 • Логичен
 • Аналитичен
 • Ученолюбив

Предмети

Математика, Физика, Компютри, Технологии, Природни науки, Български език и литерарура

Професионални групи

 • Здравни науки
 • Информационни технологии
 • Наука, технологии, инженерство и математика

Примерни професии

 • Икономист, Статистик, Актюер
 • Антрополог, Археолог, Организационен психолог, Политолог, Социолог, Културолог
 • Анестезиолог, Зъболекар, Медицински технолог, Фармацевт, Лекар, Хирург, Ветеринарен лекар, Генетик, Вирусолог
 • Биолог, Химик, Биохимик, Математик, Физик
 • Морски биолог, Зоолог, Агроном, Еколог, Геолог, Метеоролог, Астроном, Микробиолог, Молекулярен биолог
 • Инженер-химик, Електроинженер, Авиационен инженер, Петролен инженер
 • Анализатор на компютърни системи, Копирайтър на техническа литература, Учен в областта на компютърните или информационните изследвания, Разработчик на софтуер, Инженер по компютърен хардуер, Системен анализатор
 • Маркетинг анализатор