За инструмента

Ние, Фондация на бизнеса за образованието, повече от 15 години подпомагаме кариерното ориентиране в България. Изборът на образование или професия е процес, който включва множество фактори. В миналото кариерата се възприемаше като строго определена пътека, а ученето през целия живот единствено като красив термин. В настоящето обаче професионалната реализация е пътешествие, в което сам определяш маршрута и посоката. Можеш да следваш картата и да вървиш по добре утъпкания път, но можеш и да прекосиш напряко, за да съчетаеш различни занимания, които те интересуват.

В него има значение да се съобразиш с личните си интереси, уменията и талантите си, както и с възможностите за реализация в бъдеще. Създадохме този тест, защото знаем, че учениците и техните семейства често се нуждаят от подкрепа при избора на университет след завършване на средно образование. Процесът по проучване на възможностите за продължаване на обучението след дипломирането в 12 клас е важно да започне още в 10 клас, защото това е моментът, когато окончателно се избират профилите за 11 и 12 клас. Все повече университети дават приоритет на приема с ДЗИ (държавен зрелостен изпит) по профилиращия предмет и същевременно очакват от кандидатите да имат определени знания и умения, които са придобили по време на изучаването на профила.

В България има 52 университета, предлагащи на студентите стотици специалности, които са обединение в 52 професионални направления, определени законодателно от Министерство на образованието и науката. Всяко професионално направление групира сходни специалности. Някои специалности може да звучат много привлекателно, но това може да се окаже единствено добър маркетингов подход от страна на университета и затова е важно да си наясно с професионалното направление, в което попадат те и доколко би желал да се обучаваш в него.

Настоящият тест е базиран на една от най-популярните теории за професионален избор, създадена от Джон Холанд през 60-те години на XX век. Въз основа на индивидуалните характеристики и предпочитанията на попълващия, Холанд определя шест основни типа личности (известни с акронима RIASEC): реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемчиви и конвенционални. На тях кореспондират и различни професии, осигуряващи възможност на човека да се чувства в свои води и същевременно най-добре да изяви своите способности. Резултатът при повечето хора е един водещ и един, два подтипа, като всяка комбинация определя широк спектър от професионални възможности.

Подобни инструменти, използващи теорията на Джон Холанд отдавна съществуват и са помогнали на милиони хора по целия цвят да направят своя професионален избор. Иновацията в настоящия инструмент е надграждането на резултатите с директна връзка към българските университети и съответните професионални направления, по които съответния тип личност би могла да се обучава. Връзката към професионалните направления, а не към специалности, е избрана заради ясната регулация на първите, която дава възможност за обективен и информиран избор. По този начин кандидатите могат да направят своето правилно решение. Кандидат-студентите имат възможност да изберат университет в предпочитано от тях населено място и специалност, която отговаря на техния профил.

Изборът на специалност е правилно да бъде направен не само на база на нейното наименование, както вече споменахме, но и на обективни критерии като изисквания за кандидатстване, учебен план и възможности за реализация. Такава информация е достъпна за всяка специалност в България и внимателното запознаване с нея е ключово при взимането на правилното решение от страна на кандидат-студентите.  Съществуват и други ресурси, които могат да ти бъдат полезни, като Рейтинговата система на висшите училища в България. Там, освен със стандартните класации на университетите в различните професионални направления, можеш да се запознаеш и с данни каква е средната заетост и доходи на завършилите, какви са възможностите за стажове. Със сигурност ще ти бъде полезно да я разгледаш.

Резултатите, които се получават след попълване на теста включват само образователни програми, които изискват средно образование. Това са основно бакалавърски програми и такива, които като правото, архитектурата и медицината имат по-специален статус и се завършват директно с магистърска степен. Информацията за възможностите за обучение е базирана на Рейтинговата система на висшите училища от 2021 година и съдържа данни за програми, за които има достатъчно данни. В теста са включени повече от 140 възможности за обучение организирани според теорията на Холанд за шестте типа личности.